Travel Agency

kontakt home

news and events

 


 

ZIMOWY OBÓZ

EDUKACYJN0-WYPOCZYNKOWY

SMARDZEWICE 2006/2007

27 GRUDZIEŃ—1 STYCZEŃ

 

FundacjA

Ronalda s. LAUDERA

SZABATON

 

Innym rodzajem zajęć były warsztaty plastyczne, połączenie teorii z praktyką. Opowiadanie o tradycyjnej ludowej wycinance żydowskiej, nauka kaligrafii oraz projektowanie i wykonanie dwu wycinanek: z motywem menory i mizrach.

Ośrodek wypoczynkowy „Kolporter” w dniach od 27 grudnia do 1 stycznia stał się na kilka dni centrum życia żydowskiego w Polsce. Miejscowość ta położona nad zalewem Sulejowskim jest także przyjemnym miejscem do wypoczynku. Blisko jeziora, wśród sosnowych lasów można było spacerować i wypoczywać.

Było to spotkanie wielu żydowskich przyjaciół, rodzin, młodzieży i dzieci, którzy wykorzystywali czas, aby uczyć się razem z naszymi wykładowcami i rabinami.

Przybyło 90 osób w tym 26 dzieci i młodzieży, dla których mieliśmy ciekawą
i różnorodną ofertę edukacyjną. Bardzo cieszymy się, że wśród uczestników było 23 osoby( w tym dzieci), które znalazły się wśród nas po raz pierwszy. Nasza kadra także wzbogaciła się o 4 nowe osoby, które postanowiły poświęcić swój czas na rzecz społeczności i wpisały się pozytywnie w pracę obozową Fundacji.

Tematem przewodnim obozu był ”Szalom”. Omawiano różne aspekty tego tematu. Zwracano uwagę na szalom w świecie, w społeczności żydowskiej,
w rodzinach oraz wewnątrz człowieka.

Były poruszane także inne tematy, niektóre osobno dla dzieci i młodzieży, osobno dla kobiet przez rebecyn Pawlak, np. nakrywanie przez nie włosów, również prowadzone przez Olę Bramson warsztaty ze sposobów zawiązywania chust oraz wykłady dla mężczyzn z rabinem Rapoportem.

Ważnym walorem edukacyjnym , który stale podkreślamy, jest codzienne wspólne studiowanie Talmudu. Chętni póżnym wieczorem zbierają się razem
i pod kierunkiem rabina zgłębiają tekst talmudyczny.

Także na tym obozie szczególną troską otaczaliśmy dzieci i młodzież. Zajęcia były dostosowane do tematu ogólnego obozu oraz do aktualnej parszy „Wajigasz”. Jeszcze przed rozpoczęciem obozu trójka młodych, Ania, Ola i Awram napisali scenariusz do przedstawienia zatytułowanego „Józej i jego kolorowe szaty”.

Podczas obozu dzieci przygotowywały przedstawienie, wykonując dekoracje
i stroje. Troska o przedstawienie głównie spoczywała na dzieciach. Występ został nagrodzony dużymi brawami i zebrał wiele pochwał.

Grupa starszych chłopców uczyła się z Israelem Szpilmanem Siduru oraz poznawała żydowski obrzęd pogrzebowy. Natomiast grupa starszych dziewcząt uczyła się z rebecyn Rapoport, rebecyn Pawlak i p. Sarą, Malką Szpilman takich tematów jak: żydowska kobieta, wolna wola, dusza, różnica między człowiekiem a zwierzęciem, nasze pramatki.

Młodzież i dzieci bardzo chętnie pogłębiają wiedzę z zakresu życia religijnego
i biorą udział w edukacyjnych zajęciach praktycznych.

W czasie obozu odbyła się także gra terenowa—żydowskie podchody,
z udziałem dzieci i młodzieży.

W czasie obozu otwarte było stoisko z książkami PARDES LAUDER, gdzie można było nabyć m.in. pięć ksiąg Tory a także biuletyn Magen Dawid.

W czasie obozu kwitnie życie religijne w którym biorą udział młodzi i starsi razem. Są to oprócz wykładów i studiowania Tory, codzienne modlitwy, oraz czytanie Tory, dla niektórych jedyna okazja przebywania w atmosferze przeżyć religijnych.

Wspólny Szabat, na który zapraszamy także wielu dodatkowych gości, jest niezwykle ważnym momentem obozowego życia. Świąteczna stmosfera powagi
i radości udziela się wszystkim.

Dla osób z mniejszych ośrodków jedyna możliwość doświadczenia prawdziwie tradycyjnego Szabatu.

Radość w tańcu to nieodłączna część powitania i pożegnania Szabatu.

Przebywanie żydowskich przyjaciół razem ze wszytkich ośrodków w Polsce, obfitowało także w wiele towarzyskich spotkań w kawiarni, wspólną zabawę na programach wieczornych, śpiewanie przy stole znanych i poznawanych piosenek, konkurs ze znajomości swojej religii przygotowany przez młodą kadrę, projekcja izraelskiego filmu pt. „Zyj i stań się” i koncert piosenek rabina Carlebacha w wykonaniu rabina Goldberga.

Każdy z uczestników został obdarowany przez organizatorów na pamiątkę pobytu, drobnym prezentem.

 

PRZEDE WSZYSTKIM DZIĘKUJEMY

AMBASODOROWI RONALDOWI S. LAUDEROWI, Dr. GEORGE BAN, RABINOWI CHASKEL BESSER ORAZ ZARZĄDOWI FUNDACJI ZA ICH STAŁE, ŻYCZLIWE WSPIERANIE TEGO PROGRAMU.

PRAGNIEMY PODZIĘKOWAĆ RABINOWI YTZHAK RAPOPORT I REBECYN NURIT RAPOPORT, RABINOWI MORDECHAJOWI GOLDBERGOWI I REBECYN HADASIE PAWLAK ZA ICH NAUKĘ I DUCHOWĄ POMOC.

ORGANIZACJA

I KIEROWNICTWO:

RABIN MACJEJ PAWLAK,

DOROTA CIESIELSKA

I BARUCH CIESIELSKI

 

WDZIĘCZNI JESTEŚMY NASZYM GOŚCIOM:

HELISE LIEBERMAN I YALE REISNER ORAZ MONICE KRAJEWSKIEJ.

DOCENIAMY CIĘŻKĄ PRACĘ I POŚWIĘCENIE NASZEJ KADRY: OLA I PAWEŁ BRAMSON, SARA MALKA I YISROEL SZPILMAN (z córeczkami bliźniaczkami), IWONA LEWANDOWSKA, GRZEGORZ PIEKARSKI, AVIVA MILLSTONE, BARBARA WIECZOREK, NITZAN REISNER, JAKUB STASZEWSKI
I MAŁGORZATA KORDOWICZ.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

NA NASTĘPNY OBÓZ