Travel Agency

kontakt home

news and events

 

 

[13.01.08]


 

WYWIAD DOTYCZĄCY OBOZÓW RONALDA S. LAUDERA
PRZEPROWADZONY PRZEZ PIOTRA KOWALIKA Z DOROTĄ I BARUCHEM CIESIELSKI
W DNIU 13 STYCZNIA 2008 R.

1. Jaki jest cel obozów edukacyjno-rekreacyjnych?

Odp. Cele sa takie jakie dla Fundacji stawia od samego początku założyciel i prezydent Fundacji pan Ronald S. Lauder:
a. pomoc w odnowie życia żydowskiego w Polsce.,
b. pomoc w odnalezieniu i utwierdzeniu tożsamosci żydowskiej, często zanikłej po Holokauście i czasach komunistycznych,
c. edukacja dzieci i młodzieży w tradycji i kulturze żydowskiej,
d. integracja środowisk żydowskich.

2. Od ilu lat Fundacja organizuje obozy?

Odp. Obozy w Polsce są organizowane od 18 lat.

3. Ilu ludzi – w przybliżeniu - skorzystało do tej pory z tej formy życia żydowkiego?

Odp. Trudno to obliczyć, ponieważ nikt nie robił statystyk, ale można pokusić się o podanie bardzo prawdopodobnej liczby.
Przed Rychwałdem – ok. 200 osób.
Rychwałd – ok. 3500 osób,
Śródborów – ok. 1000 osób
Lądek Zdrój – ok. 900 osób
Wisła i inne miejsca – ok. 700 osób. Czyli ok. 6300 osób ( w tym dorosli, młodzież i dzieci).

4. Od kiedy zajmujecie się od organizacja obozów?

Odp. od czasu gdy dyrektorem Fundacji w Polsce został rabin Yona Bookstein, czyli od 1998 r., ale większa odpowiedzialność zaczęła spoczywać na nas z chwilą likwidacji biura Fundacji w Warszawie (2004 r.); to znaczy, że wszystkie sprawy związane z organizacją i administracją obozów przeszły do klubu Laudera w Łodzi, co nie umniejsza decydującej roli jaką mieli lub mają dyrektorzy Fundacji, jak dyr. Helise Lieberman
i obecnie dyr. rabin Maciej Pawlak.

5. Jakie sa kryteria wyboru miejsc i gdzie one dotychczas się odbyły?

Odp. oto po kolei spis miejscowości i rejon gdzie są położone: Zaborów i Komorów( woj. Mazowieckie, koło Warszawy); Rychwałd (woj. Śląskie, pow. Żywiecki); Śródborów-Otwock (koło Warszawy); Lądek-Zdrój (woj. Dolnośląskie, koło Kłodzka); Wisła (woj. Śląskie, koło Bielska Białej); Nowogród (woj. Podlaskie, koło Łomży); Smardzewice (woj. Łódzkie, koło Tomaszowa Mazowieckiego); Tleń (woj. Kujawsko-Pomorskie, koło Tucholi)
Kryterii wyboru miejsca jest kilka:
a.cena i standard ośrodka wypoczynkowego
b.atrakcyjność miejsca dla wypoczynku i dojazdu z różnych miejsc Polski,
c.dość pomieszczeń dla organizacji życia religijnego, edukacji i wypoczynku

6. Powiedzcie ewentualnym zainteresowanym, jak można się zapisać i gdzie odbędzie się obóz letni?

Odp. przede wszystkim należy podkreślić, że obozy Laudera są przeznaczone dla Żydów i ich rodzin i to jest podstawowe kryterium dla zainteresowanego. Kilka miesięcy przed terminem obozu podajemy informację na dostepne strony internetowe jak nasza łódzka: www.lauder.lodz.pl, dalej Forum Żydów Polskich oraz główną stronę żydowską www.jewish.org.pl . Następnie rozsyłamy list z informacjami
o miejscu i aplikację do wszystkich gmin wyznaniowych oraz TSKŻ-tów w Polsce. W biurach tych organizacji można pobrać list i aplikację,
a także można napisać bezpośrednio do nas do Łodzi, na adres: Fundacja Laudera, skr. poczt. 204, 90-950 Łódź, i my podajemy informacje
i wysyłamy aplikację.
Obóz letni najprawdpodobniej odbędzie się w Wiśle w terminie od 1 do 13 lipca, ale ostatecznie będziemy o tym informowac niebawem.